Meeskond

Tegevjuht/ vastutav spetsialist

Kutsetunnistused
Tööjuht tase 5 –  Üldehituslik ehitamine
Tööjuht tase 5 –  Küttesüsteemide ehitamine
Tööjuht tase 5 –  Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine

Rahvusvaheline kutsetunnistus
ECVET EARTH BUILDING – INTERIOR DESIGN

Tunnistus – savikrohvimine
Tunnistus – tadelakti paigaldus

Täiendkoolituse tunnistusi – 65 tk

Tunnistus: Ehitusplatsi koordinaator
Tunnistus: Tööohutus spetsialist
Tunnistus: Hüdroisolatsiooni tööde teostamise kaart
Tunnistus: Tellingute paigaldamise tunnistus ja kaart

Objektijuht / torutööde spetsialist

Arhitekt tase 7 / muinsuskaitse spetsialist

Arhitekt joonestaja / GIS spetsialist

Peamaaler – savikrohv, lubikrohv, krohvifassaadid, dekoratiivviimistlus

Maaler / krohvija

Üldehitus spetsialist / plaatija

Üldehitus spetsialist / ehitustisler

Üldehitus spetsialist / peenviimistlus

Üldehitus spetsialist / müüri- ja fassaaditööd

Üldehitus spetsialist / pinnase- ja kivitööd

Torutööde meister / teemantpuurimine

Bitterbuild OÜ

Meie load ja tunnistused

MTR: EEH009740

  • Üldehituslik ehitamine
  • Küttesüsteemide ehitamine
  • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine

MTR: EMU000281

  • Muinsuskaitseline restaureerimine
  • Muinsuskaitseline projekteerimine

MTR: EEP003943

  • Projekteerimine