Teenused

Kvaliteet

 • Tugev meeskond – koos liigutame kasvõi mägesid
 • Tööprotsesside kontroll läbi mobiilirakenduste 
 • Igal erialal omaala spetsialistid
 • Pidev koolitamine
 • Ehituslik järelvalve
 • Objektide analüüs 

Projekteerimine

 • 3d projekteerimine ja visualiseerimine
 • Arhitektuurne projekteerimine
 • Konstruktioonide ja sõlmede projekteerimine
 • Teostusjoonised
 • Mõõdistusprojektid
 • Hoonete seadustamine
 • Detailplaneeringud

Muinsuskaitse

 • Muinsuskaitseline restaureerimine
 • Muinsuskaitseline projekteerimine
 • Muinsuskaitseline järelevalve
 • Muinsuskaitse eritingimuste koostamine

Üldehitus

 • Üldehitus – võtmed kätte lahendused
 • Puitkonstruktsioonid
 • Kivikonstruktsioonid
 • Välisviimistlus
 • Siseviimistlus
 • Dekoratiivviimistlus

 

Kanalisatsioon

 • Sisekanalisatsioon
 • Väliskanalisatsioon
 • Septikute paigaldus
 • Biopuhastite paigaldus

 

Veesüsteemid

 • Välistrassid
 • Sisevee süsteemid
 • Küttesüsteemid